Bize Ulaşın: +90 (312) 442 37 32
Bizi Takip Edin:
Bu sayfayı paylaş

Yatırımlar "Yenilenebilir Enerji" Kaynaklarına Yönlendirildi.



Enerji sektörünün son dönemde yöneldiği yatırımlar, ÇED Raporu, Karbon Piyasası, çevre ve yenilenebilir enerji konularında EN-ÇEV Enerji ve Çevre Yatırımları Danışmanlığı Haritacılık İmar İnşaat AŞ yetkilileri ile çok kapsamlı bir söyleşi yaptık.

EN-ÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yetişen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Suat Yetişen, Yönetim Kurulu Üyesi ve Karbon Birimi Proje Direktörü Pelin Zengin’e verdikleri bilgiler için teşekkür ederiz.

EN-ÇEV, enerji sektöründe yatırımcılara “Enerji ve Çevre, Karbon Kredisi Sertifikalandırılması ve Ticareti, Harita ve Kamulaştırma” ana başlıkları altında; ÇED Raporlarının hazırlanması, IFC Standartları ve Ekvator Prensipleri çerçevesinde Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporları, fizibilite raporu, kati proje çalışmaları, zemin etüdü, emisyon ölçümleri, hava modellemesi, içme suyu, atık su ve endüstriyel atık su arıtımı tasarlanması ve projelendirilmesi, su analizleri, gürültü ölçümü ve modellemesi, elektrik iletim hattı projeleri, harita, kamulaştırma hizmetlerini, sera gazı azaltım projeleri (karbon yönetimi) alanlarında danışmanlık hizmetleri veriyor.

Ankara, enerji ve çevre yatırımları için uygun mu?

EN-ÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yetişen, Ankara’nın konumu itibariyle enerji ve çevre yatırımlarının yapılması için planlanan bir şehir olmadığını, yatırımcıların kaynakların daha verimli olduğu Türkiye’nin diğer bölgelerini tercih ettiklerini ifade etti.

Geleceğin enerjisi ne olacak?

Gelecekte enerji üretimin nasıl yapılanacağı konusunda kesin hatlarıyla bir şey söylemenin zor olduğunu belirten Haluk Yetişen, “Doğal kaynaklarımız günden güne tükenmekte; sera gazı salınımın artmasıyla oluşan küresel ısınma da bu konuya farklı bir boyut getirdi. Son zamanlarda yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımlarda artış söz konusu. Enerji ve çevre piyasasının gelişmesiyle beraber yatırımcılar daha da bilinçlendiler. Yatırımlar daha çok temiz enerji, yani yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlendirildi.” dedi.

ÇED Raporu nedir, hangi projeler için gereklidir?

ÇED Raporu, Harita ve Kamulaştırma çalışmaları hakkındaki sorularımızı EN-ÇEV Yön. Kur. Bşk.Yrd. ve Çevre Etki Değerlendirme Projesi Hazırlama Birimi Genel Müdürü Suat Yetişen yanıtladı:

Çevresel Etki Değerlendirmesi, kısaca ÇED; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde; olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde; projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar, sanayi, tarım, orman, su kültürü ve gıda, ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları, enerji, turizm - konut, madencilik projeleri için gereklidir.

Harita ve kamulaştırma çalışmaları kapsamında EN-ÇEV ne yapar?

Enerji sektöründe ön lisans almış projelerde; proje sahası içinde kalan taşınmaz malların kamulaştırma işlemine konu olacak şekilde belirtilen formatlarda, ilgili parsellerin yüzölçümü ve malik bilgilerini, belirtilen sınırlar içerisinde değerlendiriyoruz. Bu projeler hazırlandıktan sonra ilgili kurumuna ve oradan kadastroya projeler iletilir, burada teknik kontrolden geçtikten sonra EN-ÇEV olarak işimiz biter.

Harita alımları ile ilgili; firma bize proje kapsamında saha sınırlarını verir. Biz bu sınırlar içerisinde sahadaki tüm detayları ölçüm cihazlarımızla ölçerek bilgisayar ortamına aktarırız. Sonra 1/1000 ve 1/5000 ölçekli belirtilen formatta paftaları hazırlar, ilgili kurumlara (Belediye, İl Özel İdare, DSİ) sunarız. Bu kurumlarda haritaları onaylattıktan sonra firmaya teslim ederiz.

Karbon Piyasası ne demek? Türkiye’deki “Gönüllü Karbon Piyasası” ne ifade ediyor?

EN-ÇEV Yönetim Kurulu üyesi ve Karbon Birimi Proje Koordinatörü Pelin Zengin hem bu sorularımızı yanıtladı hem de Türkiye’deki karbon piyasası ve EN-ÇEV’in bu alandaki çalışmaları hakkında bilgi verdi:


Öncelikle “karbon kredisi” hakkında bilgi vereyim isterseniz. Karbon kredisi, karbondioksit azaltımını öngören; özellikle de rüzgar, güneş, biyogaz gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini teşvik etmek amacıyla ortaya çıkan bir finansman yönetimidir. Örnek verecek olursak, bir rüzgar santrali inşa ediyorsunuz ve burada karbondioksit salmadan elektrik üreteceksiniz. Öncelikle, üreteceğiniz elektrik herhangi bir fosil yakıtlı santralden elde edilseydi havaya ne kadar karbondioksit salınımı yapılacaktı hesaplanıyor. Ardından, önlemiş olduğunuz karbon miktarı sertifikalandırılıyor ve satılabilir hale geliyor. Siz de “karbon kredisi” adı verilen bu miktarı, kotası aşan şirketlere satarak yatırımınıza finansman sağlıyorsunuz.

Gönüllü Karbon Piyasası, Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe koymadığı ülkelerin ve şirketlerin işlem yaptığı piyasadır.

EN-ÇEV olarak karbon azaltım projeleri danışmanlığı yapıyoruz.

Karbon kredilerinin sertifikalandırılmasında finansal ve teknik bilgi ve deneyimizi kullanarak proje sahiplerine;

Projelerin uygunluğunun değerlendirilmesi,

İlave katkı değerlendirilmesi,

Sürdürülebilir kalkınmaya olan etkilerin değerlendirilmesi,

Paydaş toplantılarının organize edilmesi ve raporlanması,

Proje Dizayn Dokümanı (PDD) hazırlanması,

Akredite olmuş kuruluşların (DOE veya AIE) “onay” süreci için seçimi,

Akredite olmuş kuruluşların (DOE veya AIE) “doğrulama” süreci için seçimi hizmetleri sunuyoruz.


EN-ÇEV firma sayfası için ArabulAnkara/En-Çev en-çev ençev

Bu sayfayı paylaş