Bu sayfayı paylaş

“ve Ankara...” sergisi açıldı



Başkent Üniversitesi ve TMMOB işbirliği ile “ve Ankara...” sergisi açıldı.

Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi işbirliği çerçevesinde başlayan Ankara sergilerinin ikincisi açıldı.

İlk sergisi 2014’te PTT Pul Müzesinde açılmış olan, bu yıl ikincisi açılan “ve Ankara...” projesi ile, Ankara’nın değişen kent kimliğine yeni bir pencere oluşturma amaçlanıyor.

Kent dokusunun hızla değişmesini, kent kimliğinin ve belleğinin dönüşümünü ele alan projenin hedefi;

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı yapıtında ilk şehir olan Ankara’da bahsettiği şekilde, kentin tarihi değerleriyle bağ kurulmasını sağlamak,

• Kentlilik bilincinin oluşumuna katkıda bulunarak kentin korunmasını sağlamak,

• Çağlar boyunca ayakta kalmış olan “somut ve somut olmayan” kültürel mirasın kavranması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için toplumda bir algı oluşturmak,

• Kentte yaşayanlara aidiyet duygusunun kazandırılması,

• Kentin bu yüzyıldaki gelişiminin belgelenmesi,

• Kentin kültürel ve fiziksel dönüşümünün farkına varılması ve kentsel dinamiklerin harekete geçirilmesi oldu.

Bu çalışmanın devamı, Beş Şehir’de işlenen Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul olacak.

Ahmet Hamdi Tanpınar yapıtı için “Beş Şehir’in asıl konusu, hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. (arzudur).” demişti.

Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sanat Tarihi ve Müzecilik Anabilim Dalı, Müzecilik Yüksek Lisans koordinatörü Prof. Dr. Billur Tekkök Karagöz ve ekibinin hazırladığı “ve Ankara...” sergisi, Konur Sokak No. 4‘teki TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sergi Salonunda açıldı. Sergiyi 4 Ocak’a akşamına kadar gezebilirsiniz.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.