Bu sayfayı paylaş

Türkiye’nin İlk ve En Büyük Herbaryumu: HERBARYUM ANKTürkiye’nin İlk Herbaryumu Ankara’da

“Herbaryum” kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle saklandığı yer demektir. İlgili alanlardaki bilimsel çalışmalar için danışma ve araştırma merkezi niteliğindedir.

Herbaryum yapmak üzere Türkiye’deki endemik bitkileri çalan yabancılar hakkında haberler okuruz zaman zaman. Bu hırsızlığı neden yaparlar?

Son biyohırsızlık (biyokaçakçılık) haberi, yurtdışına çıkarılması yasak olan bitkileri toplayan Macar profesör ve yanındaki böcek uzmanı hakkında idi. Herbaryum yapmak üzere topladıkları hazine değerindeki örneklerle yakalanmışlardı ve böylece Türkiye’nin en büyük bitki hırsızlığı engellenmişti.

Endemik bitkilerin değeri hırsızlığı artırıyor.

Türkiye, bitki gen kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Mükemmel bir habitat zenginliğine sahiptir. Türkiye florası yaklaşık 10 bin bitki türüne sahiptir. Bunların 3,035’i endemiktir, yani sadece Türkiye sınırları içinde yetişir. Bu değerler tüm Avrupa’nın barındırdığı rakamlara eşittir.

Yabancılar, endemik bitkilerimizin kök, soğan, yumru, fide, çelik ya da tohumlarını kaçırarak ülkelerinde yetiştirmekte; kendi endemik bitkileri olarak kayıtlara geçirmekte; biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat laboratuvarlarında ve genetik ıslah projelerinde kullanmaktalar.

HERBARYUM ANK neden önemlidir?

Kayıt altına almadığımız, bilimsel tanımını yapmadığımız bitkilerimizin genetik kaynağı biz sayılamayız. Binlerce değerli bitkinin gen kaynağı olan ülkemiz için herbaryum kayıtları önemlidir. Tohum sektörünün giderek artan önemi, herbaryumları da önemli kılmaktadır. Gelecekte ülkeler maddi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte biyolojik zenginlikleriyle öne çıkabilecekler. Biyolojik zenginlik stratejik açıdan önem kazanacak. Türkiye ve Ankara biyolojik zenginlik açısından şanslı.

HERBARYUM ANK “HERBARIUM TURCICUM”

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesindeki HERBARYUM ANK “HERBARIUM TURCICUM” Türkiye’nin ilk ve en büyük herbaryumudur.

HERBARYUM ANK, 1933’te Kurt Krause ve Hikmet Birand tarafından kurulmuştur. Kayıtlı olduğu Uluslararası Herbaryumlar Birliğinde ANK kodu ile geçer. Kurt Krause, Türkiye’den topladığı yaklaşık 5,600 bitki örneği olan koleksiyonunun büyük kısmını Berlin Üniversitesine yerleştirmiş; ancak Berlin bombardımanında mahvolmuştur. Ankara’daki koleksiyon ise iyi korunmuştur.

ANK Herbaryumu, 1,000 civarında “tip örneği” ve Türkiye bitkilerinin %80‘inden fazla “tür” içeriği ile Türkiye’deki herbaryumların en büyüğüdür. 7,500 tür ve 200,000‘den fazla bitki örneği içerir.

ANK Herbaryumunda, en eskisi 1844 yılına dayanan önemli koleksiyonlar vardır. Prof. Dr. Hikmet Birand’a ait bitki örnekleri, Türk bilim insanlarının topladıkları bitki koleksiyonlarının başında gelir. Ank Herbaryumunun kuruluşundan itibaren ilk çalışanlar Alman Bilim insanları olmuştur. Osmanlı Ordusunda çalışan bir doktor, Bağdat demiryolunda çalışan bir mühendis, Türkiye florası editörü ve diğer yabancıların Anadolu’da topladıkları bitkilerden oluşan koleksiyonlar da ANK Herbaryumunda korunmaktadır.

Bitki müzesi Herbaryumlar;

Bitki türlerinin biçim ve çeşit olarak belirlenmesini sağlar.

Bitkilerin yetiştiği yerlerin saptanmasını sağlar.

Mevsimine bağlı kalmadan bitkileri görme ve inceleme olanağı sağlar.

Endemik bitkilerin saptanmasını sağlar.

Sağlığa yararlı ve ekonomik değeri yüksek bitkilerin değerlendirilmesini sağlar.

Bitkilerin yöresel adlarının saptanmasını ve dilimizin zenginleşmesini sağlar.

Doğal kaynaklarımız olan bitkilerin korunmasını ve halka tanıtılmasını sağlar.


Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.