Bu sayfayı paylaş

Kültürel Bellek Sempozyumu bugün başlıyorSempozyumda Ankara’nın kültürel mirası da konuşulacak.

Hacettepe Üniversitesi, Tarihi ve Kültürel Mirası Araştırma Merkezi (HÜTKAM)

HÜTKAM, somut olan ve olmayan kültürel mirasımızın araştırılması, belgelenmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için kurulmuş öncü bir merkez.

Merkezin amaçları arasında “lisans ve lisansüstü bilimsel araştırmalar, disiplinlerarası ilişkilendirmelere dayalı projelerle bilimsel ve belgesel kaynaklar oluşturma” da bulunuyor.

HÜTKAM’ın doğal, tarihi ve kültürel mirasımızın kalıcılığına katkı sağlayacak önemli etkinliklerinden biri de 1 - 3 Kasım tarihlerinde yapılacak “Kültürel Bellek” sempozyumu.

Sempozyum programı, Ankara üzerine çalışan araştırmacılar ve yaşadığı kentin, kültürün izini süren Ankaralılar için özgün ve zengin bir içeriğe sahip. Sempozyum’da “Ankara’nın sanatsal, geleneksel, dilsel, doğal, tarihsel, mimari, arkeolojik geçmişi ve mirası” geniş bir çerçevede değerlendirilecek.

1 Kasım, Salı 10:00 -15:45

• Geçmişi Ararken - Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

• Ankara’nın Kaybolan Doğal ve Kültürel Mirası - Prof. Dr. Mehmet Tunçer,

• Hikmet Birand ve Doğanın Belleği - Prof. Dr. Ufuk Özdağ, Prof. Dr. Pınar Batur

• Kadın Çalışmalarına Bir Bakış - Prof. Dr. Aylin Görgün Baran

• Belleğin İlacı - Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz

• Kültürün Taşıyıcısı Olarak Göç: Almanya’daki Türklerde Kuşaklararası Kültürel Aktarım - Doç. Dr. Birsen Şahin Kütük

• Kültürel Bellek Aktarımında El Sanatları Ve Kadın Emeğinin Görünmezliği - Yrd. Doç. Dr. Ayça Gelgeç Bakacak

• “Demir Ağlarla Ördük Ana Yurdu Dört Baştan” Toplumsal ve Kültürel Bellekte Ankara Tren Garı - Dr. Bora Gürdaş

• Ankara’nın Kültürel Belleğinde Bir Galeri: Siyah Beyaz - Arş. Gör. Esra Özkan Koç

• Ankara veKültürel Bellek(sizlik): Bir Kentin Sanat ile İlişkisine Eleştirel Bir Bakış - Arş. Gör. Deniz. C. Koşar

2 Kasım, Çarşamba 10:00 -16:00

• Derin Oyun’un Yeni Tarihselciliğe Etkisi: Geertz’de Anlatı Sorunsalı - Prof. Dr. Aytül Özüm

• Resim ve Edebiyat Üzerine İkili Okumalar: Kürk Mantolu Madonna - Prof. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik

• Kültürel Bellekte Şiddet: Edebiyatta Travma - Yrd. Doç. Dr. Çimen Günay Erkol

• Kültürel Mirasın Aktarılmasında Hazin Bir Son: Dil Ölümü - Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk

• Türk Atasözlerinde Birlik ve Yalnızlık Kavramları Örneğinde Dilde Yaşayan Kültür - Yrd. Doç. Dr. Kamila Barbara Stanek

• Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretiminde Kültürel Belleğin Önemi - Yrd. Doç. Dr. Meltem Çeliktaş Ekti

• Ankara’nın Yok Olan Kültür Varlıkları - Gökçe Günel

• Tarihi ve Kültürel Mirasın Önemli Bir Parçası Olan İstanbul Gayrimüslim Mezar Anıtları - Dr. Selda Alp

• Aydınoğulları Beyliğinde Mimari Tercihler ve Gelenek - Yrd. Doç. Dr. Sema Gündüz Küskü

• Ankara Yapı Usta Okulunun Belleği - Dr. Buket Tosun

3 Kasım, Perşembe 10:00 -16:30

• Sanat, Bellek, Gelenek - Doç. Dr. Zeynep Yasa Yaman

• Geleneksel Çocuk Oyunlarını Türk Sinemasında Anımsamak - Arş. Gör. Petek Ersoy İnci

• Miras, Kentsel Merkez ve Heykel İmgelemine İlişkin Değiniler - Yrd. Doç. Dr. Şinasi Tek

• Ankara Örneğinde Grafik Göstergeler ve Kent Kültürü - Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Sayın

• Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi: LoCloud Projesi Deneyimi Üzerinden Bir Değerlendirme – Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Özgür Külcü, Dr. Tolga Çakmak

• Yazarken Hatırlamak: Edebiyat, Bir Ankara Tarihçisi - Yrd. Doç. Dr. Hakan Kaynar

• Kenti Gözlemlemek: Urban Obscura Projesi - Ayşin Zoe Güneş

• Bedende Yankılanan Geçmiş: Toplumsal Bellek ve Ritüel - Dr. Elif Başak Altınok

• Hititler ve Kolektif Hafıza - Yrd. Doç. Dr. Yiğit Erbil

• Kültürel Bellek Çerçevesinde Üst Paleolitik Dönem Taşınabilir Sanat Eserleri Üzerindeki Motiflerin Değerlendirilmesi - Yrd. Doç. Dr. Neyir Kolonkaya

Yer: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi, Edebiyat Fakültesi, Prof. Dr. Tuğrul İnal Salonu Tel: 0312 297 8275

Ulaşım: Sıhhiye köprüsü üzerinden “230 Hacettepe-Beytepe” otobüsleri ile gidebilirsiniz. (Bu hat, Tandoğan ve Bahçelievler Milli Kütüphane’den geçiyor.) Özel aracınız ile giderseniz Eskişehir yolu 14. km. Beytepe köprüsü A ana giriş kapısı.


Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.