Bu sayfayı paylaş

KOBİ’ler bilişim ile gelişecekKOBİ’ler ve Bilişim Kongresi yarın yapılacak.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), ASO ve ATO işbirliğiyle düzenlenen 1. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi yarın (26 Eylül 2017) yapılacak. TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün açılışını yapacağı KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi, Ankara Sheraton Otelinde gerçekleştirilecek.

Ekonominin lokomotifi görülen KOBİ’lerin “işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olması; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlayamama; yenilikçilik ve kurumsallaşma, değişim ve dönüşümü yakalayamama” gibi alanlarda yaşadığı sorunlar ciddi olumsuzluklar olarak değerlendiriliyor. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresinde “KOBİ’leri ayağa kaldıracak, dijital dönüşümlerini destekleyecek, Avrupa standartlarını yakalamalarına ve uluslararası rekabete hazırlanmalarına katkı sağlayacak çözümler paylaşılacak.

Ekonominin itici gücü KOBİ’ler, KOBİ’lerin itici gücü BİLİŞİM

Kongrede, uluslararası rekabet için gerekli 10 altın kural masaya yatırılacak:

1. Dijital dönüşüm ve yeni fırsatlar

2. Rekabet gücü, stratejiler ve üretim yapısı

3. Yenilikçilik ve Ar-Ge

4. Verimlilik

5. KOBİ’lere güç veren çözümler (Siber Güvenlik Sigortası, TARES - Taşınır Rehin Sicili, Kümelenme)

6. Bilişim Güvenliği Farkındalığı

7. Genç KOBİ ve Genç Girişimcilere Çözüm Önerileri

8. Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi Kavramları

9. Rekabet Stratejileri ve Yönetişim

10. Üreten KOBİ’ler İçin Kurumsal Kaynak Planlaması

Kongre kapsamında uzmanları tarafından şu konular ele alınacak:

1. KOBİ’lerin büyümek ve gelişmek için gereksinim duydukları sermaye ihtiyacını karşılama yollarını saptamak

2. İşini büyütebilecek ve ihracat olanaklarını sağlayacak KOBİ’lerin devletin, Avrupa Birliğinin, diğer kurum ve kuruluşların KOBİ’ler için sağladığı destek ve hibe programlarındaki son gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak

3. Teknolojiyi etkin kullanım, yönetimde kurumsallaşma ve dış pazarlardaki rekabet üstünlüklerini sağlama yollarını göstermek

4. E-Ticaret gibi yapılarla dijital dönüşüme ayak uydurabilmek ve teknolojiyi tanıyarak güvenli kullanmak için yapılması gerekenleri ortaya koymak

5. KOBİ’ler için kurumsallaşma, girişimcilik ve ihracat, pazar araştırması yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım destekleri gibi teşvik ve destekler hakkında bilgi sağlamak

6. İşletmelerin ekonomik yaşamda kalıcı olabilmesi, gelişmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması için yapılması gerekenleri belirlemek

7. Küreselleşme ile gelen; rekabet etkisinin, teknik ve ticari işbirliklerin ve uluslararası işbirliklerin KOBİ ve esnaf sanatkârlar çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak

8. Küreselleşmenin tüm ülkeleri etkileyen ekonomik olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalar ve KOBİ ve esnaf ve sanatkârlar ile kooperatiflerin güçlendirilmesi için izlenen bilişim politikalarını değerlendirmek

9. Düşük katma değerli teknoloji kullanımlarının küçük ölçekli işletmelerin verimliliğine etkisini ve kayıpları ortaya koymak

10. KOBİ’lerin internet ortamında rekabet edebilmeleri için gereken bilgi ve teknolojileri değerlendirmek.

* Kongreye katılım için web sitesinden ücretsiz kayıt yaptırmanız gerekiyor.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.