Bu sayfayı paylaş

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Yaşamsal Önem TaşırAnkara’da tüm işçileri için “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi gerçekleştiren bir belediye var.

Düzenlediği eğitim seminerleri ile bünyesinde çalışan personelini eğiten, işçilerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirerek kazaların önüne geçmeyi amaçlayan Yenimahalle Belediyesi, toplum güvenliği için de bir adım daha atmış oldu.

Yenimahalle Belediyesi kurum doktoru Şahin Engin Kargın, düzenlenen seminerde katılımcılara “iş güvenliğini tehdit eden unsurlar, risk analizi ve riskleri ortadan kaldıracak önlemler” konularında eğitici bilgiler verdi. Seminerde, “ergonometri, kişisel ve iş hijyeni, temel ilk yardım eğitimleri” anlatıldı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Meclis Salonunda gerçekleşen eğitim çalışmalarında, işverenlerin çalışma alanında iş güvenliğini sağlamak için alması gereken önlemler de anlatıldı. Çalışanların hak ve yükümlülüklerinden haberder olmalarının önemi vurgulandı.

İş Kazalarının % 90’ı dalgınlık, dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanıyor.

Mesleki eğitimin çok önemli olduğunu belirten Dr. Şahin Engin Kargın, işçinin işiyle ilgili her türlü sorunu aşması için bazı genel yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

“İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda verilen eğitimlerin amacı, çalışanları korumak ve işletmenin güvenliğini sağlamaktır. Bir iş yapılırken mutlaka riskleri de vardır. Bu bilgilendirme seminerlerimizin amacı, riskler karşısında ne yapılacağı, olası olaylara karşı işçinin genel önyargılarının ve yanlışlarının giderilmesidir.

İşyerlerinde meydana gelen kazaların % 90’ı dalgınlık, dikkatsizlik ve ihmal sonucunda meydana gelmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de eğitici seminerlerdir.”

Ankara’da belediyelerimizin iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalar yaşamsal önem taşımaktadır. Bir tek işçinin yaşayacağı kazadan, topluma yansıyacak boyutlardaki kazaların önlenmesine kadar, belediyelerimizin önemli bir misyonu vardır. Ankara’da bu sorumlulukla çalışan Yenimahalle Belediyesi, öncü ve örnek belediye olarak öne çıkıyor.

Tüm işverenlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde bu eğitimleri gerçekleştirmesi gerekiyor:

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları

Genel Konular: Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları. İşyeri temizliği ve düzeni. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar.

Sağlık Konuları: Meslek hastalıklarının sebeepleri. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri. İlkyardım.

Teknik Konular: Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri. Elle kaldırma ve taşıma. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı. Ekranlı araçlarla çalışma. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması. Güvenlik ve sağlık işaretleri. Kişisel koruyucu donanım kullanımı. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü. Tahliye ve kurtarma.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.