Bu sayfayı paylaş

Geliri artıran en önemli etken, eğitimTÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl düzenli olarak Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması yapıyor. Araştırmanın 2015 yılı sonuçlarına göre;

• Eğitim, geliri artıran en önemli etken. 2015’te okuma yazma bilmeyenlerin aylık geliri 700 TL oldu. Lise mezunlarının aylık geliri 1.822 TL, üniversite mezunlarının aylık geliri 2.900 TL oldu.

• Okur yazar olmayanların % 27,2’si, bir okul bitirmeyenlerin % 23,7’si, lise altı eğitimlilerin % 12,8’i, lise ve dengi okul mezunlarının % 5,6’sı, yüksek öğretim mezunlarının % 1,6’sı yoksul.

TÜİK’in araştırmasına göre 2015 zenginlerin yılı oldu

• En yüksek gelire sahip % 20‘lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak %46,5 oldu.

• En düşük gelire sahip % 20‘lik grubun aldığı pay, bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak %6,1 oldu.

• Bu sonuçlara göre toplumun en zengin % 20‘sinin gelirinin en yoksul % 20‘sinin gelirine oranı 7,4‘ten 7,6’ya yükseldi.

• Gelir eşitsizliği bir önceki yıla göre 0,006 puan arttı.

• Türkiye’de kişi başına ayda 1.376 TL gelir düşüyor. En yoksul % 20‘lik dilime girenlerin aylık geliri 422 TL, en zenginlerin ise 3.197 TL oldu.

• Ülkedeki ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, bir önceki yıla göre % 13,5 artarak 14.553 iken, 2015’te 16.515 TL oldu.

• Toplam gelirdeki en yüksek pay % 49,7 ile maaş ve ücret gelirlerine oldu.

Yoksulluk oranı arttı

• Nüfusun % 14,7’si yoksulluk sınırının altında kaldı.

• Yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak % 21,9 oldu.

• Sürekli yoksulluk oranı bir önceki yıl % 15,1 iken, 2015 yılında bu oran % 15,8 oldu.

• Yoksulluk oranı bir önceki yılda % 29,4 iken, 2015’te % 30,3’e yükseldi.

• Evden uzakta bir haftalık tatili karşılayamayanların oranı % 71,4 oldu.

• İki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayamayanların oranı % 35,8 oldu.

• Beklenmedik harcamaları karşılayamayanların oranı % 32,6 oldu.

Konuta ilişkin sorunlar

• Ülke nüfusunun % 43’ü, konutundaki yalıtım eksikliği nedeniyle ısınma sorunu yaşıyor.

• Ülke nüfusunun % 39’u sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi sorunları yaşıyor.

• Ülke nüfusunun % 20,6’sı ise odaların karanlık olması ya da yeterli ışık almaması gibi sorunlar yaşıyor.

• Ülke nüfusunun % 68,5’i ekonomik nedenlerle eskimiş mobilyalarını yenileyemiyor.

• Ülke nüfusunun % 67,9‘unun konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri ya da borçları var.

• % 23,2’si konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğinin beyan ediyor.

“Öğrenmek pahalıdır; ama cehalet ondan da pahalıdır.”

Ailesi Ankara’da olan liseli ya da üniversiteli gençler; lise ya da üniversite öğrenimi için Ankara’ya gelen gençler... Eğitim sizin, ailenizin, ülkemizin gelişmesini sağlayacak; gelecek için fark yaratacak en önemli etkendir. Ekonomik, kültürel, bilimsel, sanatsal, sportif gelişmenin; çağdaş dünyanın yolu nitelikli eğitimle açılır. Özellikle de yoksulların okumaktan başka yolu yoktur. Bu öğretim yılında da çok çalışın, çok üretin; yılmayın, yorulmayın. Çünkü “Cumhuriyeti yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz.”

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.