Bu sayfayı paylaş

Enerji Tasarrufu sağlayan binalara yönelmeliyizSenar Mimarlık Yapı Tasarım firması olarak Ankara merkezli hizmet vermekteyiz.

Mimarı projelendirme, uygulama, yalıtım ve enerji verimliliği konularında faaliyet gösteriyoruz.

Tüm yapı çalışmalarımızda enerji verimliliğine çok önem veriyoruz. Çevre, insan sağlığı ve tasarruf açısından bakarak maksimum enerji verimliliği sağlayan yapılara yönelmeliyiz. Bu düşünceyle “Sıfır Enerji ve Pasif Ev” fikrini ve derneğin çalışmalarını destekliyoruz.

Pasif Ev Nedir, Neden Gereklidir?

“Pasif Ev” çok iyi yalıtılmış, yıllık ısıtma ihtiyacı 15 kWh/m²’yi geçmeyecek kadar düşük; yani % 90 enerji verimliliği sağlanacak şekilde planlanmış yapıdır.

Pasif eve neden gereksinimimiz var?

Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin % 36'ı binaların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılması için, kullanılmaktadır. Bu şekilde, binaların yıllık enerji maliyeti yaklaşık olarak 14 milyar Dolar’ı aşmaktadır. Bu enerjinin genel olarak fosil kaynaklı olması ve kullandığımız enerjinin % 75’inde dışa bağımlı olduğumuz düşünüldüğünde “yalıtım” kavramının ne kadar önemli olduğu görülmektedir.

Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan enerji kullanım miktarındaki artış doğayı tahrip edecek ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu sebepler ve etkenler sonucunda “pasif ev” kavramı ortaya çıkmıştır. Pasif ev uygun mimari ve mühendislik çözümleriyle %90’a varan enerji tasarrufu sağlayan ve minimal düzeyde enerji sarfiyatı, uzun ömürlü bina yapısı, sağlıklı ve konforlu iç ortam düzeyi, düşük karbon ayak izi ve çevreye daha duyarlı bir yapısal ortam sağlayan yapıdır.

Pasif evin kriterleri nelerdir?

Yapı formu: Yapı mimarisi ve şekli enerji kaybını ve kazancını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Yapının yönlendirilmesi, cephesindeki girinti çıkıntı ve oynamalar önemli etkenlerdendir.

Isı köprülerinin engellemesi: Yapının bir manto gibi sarılarak yalıtım yapılmayan eleman veya yüzey bırakılmaması gerekmektedir.

Isı yalıtımı: Pasif evin en önemli kriterinden biridir. Yapının bulunduğu iklime, yönlendirilmesine ve diğer şartlara göre seçilen malzemelerle yapılan yalıtımıdır.

Kullanılan malzemeler: Isı iletkenlik değeri düşük malzemeler kullanılmalıdır.

Sızdırmazlık: Kapı ve pencere doğramalarında oluşması istenilmeyen kayıpları önlemek için tam sızdırmazlık sağlanmalı ve saydam yüzeylerde ısı yalıtım değeri yüksek olan malzemeler seçilmelidir.

Mekanik havalandırma: Yapı sızdırmazlığı sağlandıktan sonra içerideki ısınmış havayı tekrar dolaştırarak ısınma sistemine destek olacak sistemler ve dışarıdan temiz hava sağlayacak sistemler olmalıdır.

Mantolamada “Isı Köprüsü” nedir?

Isı köprüsü, binaların cephelerinde, çatısında ve taşıyıcı sisteminde yalıtımı yapılamayan ve ya yetersiz yapılan ısı yalıtımının etkisiyle oluşan ısı kayıpları sonrasında da verimsiz yalıtım ve ısı farklarından oluşan yoğuşma ve sağlıksız ortam oluşma durumudur.

Isı köprülerini en aza indirmek için binanın tüm dışarıya bakan yüzeyleri, çatıları, temeli ve doğramaları, gerekli standartlara göre yalıtılmalıdır.

Geleneksel apartman tipi binalarda ısı köprülerini oluşturan nedenlerden birkaçı, dışarı çıkma yapan balkonlar, cephedeki çıkmalar, cephenin çok kırımlı yapıya sahip olması ve çatının yapısıdır.

Sonuç olarak ısı yalıtımı yapılmış binalarda verimlilik konusunda değerlerde farklılık görülmektedir. Örnek olarak cephesinde dışarıya çıkma yapan balkonlara sahip bir bina ısı yalıtım verimliliği daha düşük olacaktır.

Binalarda cephe ve çatı yalıtımının bir bütün olarak düşünülerek uygulamasının yapılması gerekmektedir. Cephede başlayan yalıtım uygulamasının çatıya kesintisiz olarak geçmesi ve devam etmesi sağlanmalıdır. Mümkünse çıkma yapan balkonların alt ve alın yüzeyleri uygun malzemeler ile yalıtılmalıdır.

Karbon ayak izi nedir?

İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın karbondioksit cinsinden ölçüsüdür. Evlerde kullanılan enerji, kullandığımız araçların yakıtları ve çıkardığı zararlı gazlar, üretimde kullanılan fosil yakıtlar ve çevreye verdiğimiz zarar bunlardan birkaçıdır.


Serkan Şimşek / Mimar

Senar Mimarlık Yapı Tasarım - Genel Müdür

Arabul Ankara / Senar Mimarlık


Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.