Bu sayfayı paylaş

Enerji Kimlik Belgesi nedir?Yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanan ve belediyelerce onaylanan “bina enerji sınıflandırma” belgesidir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, 2011 itibari ile, 50 m2 üzerinde inşa alanına sahip (depo, sera vb. istisnalar hariç) tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması yasal zorunluluktur.

Belge; binanın enerji gereksinimi, binanın enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma - soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içermektedir.

Yeni yapılan binalara iskan ruhsatı alınması için Enerji Kimlik Belgesi zorunludur. Enerji Kimlik Belgesi sınıfı, en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir. Yapı ve yalıtım standartlarına uygun bina A ve B enerji sınıflarındadır. C sınıfı ise, binanın olması gereken azami standartları sağladığını gösterir.

Mevcut binalar ise A (en az enerji tüketen bina, verimli bina) sınıfından, G (en fazla enerji tüketen bina, verimsiz bina) sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. Mevcut binalar 2017 tarihine kadar belgeyi almalıdır. Sonrasında belgesi olmayan binaların ya da bağımsız bölümlerin alım, satım, kiralama ile ilgili iş ve işlemlerde; Yapı Kullanım İzin Belgesi alımında Enerji Kimlik Belgesi aranacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi;

Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

Binanın enerji ihtiyacı değiştiğinde, yönetmeliğe uygun olarak 1 yıl içinde yenilenir.

Yönetmelikte belirtilen formata göre düzenlenir.

Binanın tamamı için hazırlanır. İsteğe bağlı olarak bağımsız bölümler ve farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Belgenin bir nüshası bina sahibi/yöneticisi/yönetim kurulu/enerji yöneticisi tarafından korunur; bir nüshası da bina girişine asılır.

Enerji Kimlik Belgesi, tasarrufa ve ekonomiye katkı sağlayan, aynı zamanda binanın değerini artıran bir belgedir. Binanın yalıtımının yapıldığını, cam-pencere sistemlerinin yalıtımlı ve kaliteli olduğunu, ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinin kaliteli ve verimli olduğunu da gösterir.

Enerji Kimlik Belgesini, yetki belgesi olan/yetkilendirilmiş kişi ve kuruluşlar verebilir. Belge düzenleyecek kuruluşu seçerken detaylı araştırma yapmakta yarar var.

Ankara’daki Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi olan kuruluşlar! Siz de Arabul Ankara’da yerinizi alın, Ankaralının tercihi siz olun.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.