Bu sayfayı paylaş

EMD, Başkalaşımın Öyküsü’nü YayımlandıGenel Merkezi Ankara’da olan Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) “Başkalaşımın Öyküsü”nü yayımladı.

Ekonomi, Siyaset ve Medya (1831-2015) Başkalaşımın Öyküsü

EMD, kuruluşunun 30. yılında Türkiye’nin ekonomi medyasının tarihsel gelişimini belgeledi. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından günümüze uzanan bir öyküyü; “Ekonomi, Siyaset ve Medya (1831-2015) Başkalaşımın Öyküsü”nü yayımladı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin duayen meslek büyükleri Taylan Erten, Vecdi Seviğ ve İsmet Hazardağlı’nın “belgesel dili” ile yazdığı; EMD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker’in Yayın Koordinatörü olduğu Başkalaşımın Öyküsü, alanının en önemli kaynağı niteliğini taşıyor. Kitap, satır aralarını da okuyacaklar için derin bir “arka plan” içeriyor.

Kitabın “Giriş” bölümünde yer alan, ekonomi medyasının tarihine uzanan bu yolculuğun neden Osmanlı’ya kadar gittiği açıklamasındaki vurgular önemli: “Osmanlı’nın son yüzyılını böyle bir çalışmada ihmal edemezdik; çünkü kuruluşundan itibaren 600 yıldan fazla yaşamış olan İmparatorluk 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken, tıpkı bugünün Türkiye’si gibi, bir anda hazırlıksız yakalandığı ‘küresel alt üst oluşa’ siyasi, askeri, ekonomik, entellektüel ve de ‘kopyacı’ çözüm arayışlarıyla ayak uydurmaya çalışıyordu... Osmanlı’nın son yüzyılını hikayenin girizgâhına katmak, Cumhuriyet ekonomisine geçiş ve basının gelişim sürecine yansıyan kimi etkenleri anlamak için gerekliydi.”

1831’den 2015’e Ekonomi Gazeteciliği

Başkalaşımın Öyküsü, Osmanlı’da Ekonomi “Matbuatı” bölümü ile başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçe yayımlanan ilk gazete olan Takvim-i Vekayi’deki Ticaret ve Es’ar (Ticaret ve Fiyatlar) bölümünün, ekonomi gazeteciğinin de başlangıcı sayılabileceğine; o yıllardaki gazete yayımcılığı ve gazetecilik faaliyetlerinin naif yapısına vurgu yapılıyor. İlerleyen süreçteki gelişmeler (1838’de İngiltere ile Ticaret Sözleşmesi’nin imzalanması, 1845’te Osmanlı Bankası’nın kurulması, 1863’te Mithat Paşa’nın Memleket Sandığı’nı kurması, 1866’da İstanbul’da ilk menkul kıymetler borsasının faaliyete geçmesi ve 1888’de Ziraat Bankası’nın kurulması) not düşülüyor.

Türkiye’nin ekonomi medyasının tarihsel gelişimi

Kitabın 2. bölümü olan Genç Cumhuriyet ve Ekonomi Haberleri’nde Anadolu Ajansı’nın kuruluş günleri ve İzmir İktisat Kongresi dahil, dönemin önde gelen gazetelerindeki ekonomi haberlerinden örneklerle, Cumhuriyet’in ilk 20 yılı ele alınıyor. Savaş Yılları: Ekonomi Manşetlerde bölümünde zorlu 2. Dünya Savaşı yılları “ekonomi haberciliği” açısından yansıtılıyor. DP Dönemi Başlıyor bölümünde 1950’li yıllar, İlk Askeri Müdahale: 27 Mayıs bölümünde ise 1960’lardan 70‘lere evrilen siyasi ve askeri sarsıntılar ekonomideki yansımalarıyla birlikte anlatılıyor. Kitabın 6. bölümü Üçüncü Darbenin Postal Sesleri, 24 Ocak ile başlayan serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci, askeri darbe iktidarı ve Özal dönemini özetliyor.

EMD Ankara’da Kuruluyor

Kitabın 7. bölümü Basından Medyaya Dönüşüm ve EMD’de, darbe ile başlayan 80’li yıllarda ülkenin siyaseti, ekonomisi, toplumu ve medyasıyla “başkalaştırılması” irdeleniyor. Bu bölümde 1987’de Ankara’da ekonomi muhabirlerinin bir dernek çatısı altında toplanması fikrinin olgunlaştığı; aynı yıl Özden Alpdağ, Vecdi Seviğ, Taylan Erten, Muzaffer Geçtoğan, Zülfikar Doğan, Ercan Deva, Ömer Faruk Günel, Nursun Erel’in katılımıyla oluşturulan Kurucular Kurulu tarafında Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) “mesleki dayanışma bilincini güçlendirmek” amacıyla Ankara’da kurulduğu anlatılıyor.

Kitabın izleyen bölümlerinde siyaset ve ekonomide yaşanan olayların merkezinde ya da tanık kürsüsünde yer alan EMD’nin kendi öyküsüne yoğunlaşılıyor. Kuruluşundan sonraki süreçte EMD, ekonominin temel sorunları bağlamında kamuya açık etkinlikler başlatacak, raporlar yayımlayacak, ekonomi yönetiminin görüşlerine başvurduğu “referans” meslek derneği konumuna yükselecektir. EMD üyesi ekonomi muhabirleri, Türkiye’nin yaşadığı siyasi, sosyal ve ekonomik olayları yetkinlikle izleyerek tarihe mal edeceklerdir.

Başkalaşımın Öyküsü ve Son Söz Yerine

Başkalaşımın Öyküsü, Ekonomi Muhabirleri Derneği’ne varlıklarıyla hayat veren üyelerinin mesleki emek ve birikimlerinden süzülen yaklaşık 30 yılllık bir hafızanın ürünü. 30 yılın tanıklığında haber kovalayarak; hükümetleri, olayları izleyerek yaşayan ve yazan; ancak 1990’lı yıllarda mesleğe giren genç kuşak ekonomi muhabirlerinin haber ve yorumlarından da yararlanan “kıdemliler”in alana kazandırdığı bir çok değerli kitap. Ekonomi muhabirlerine “bugünün haberlerini” yazarken geçmişi öğrenme, bilgi haznesinde “düne dair” birikimi varsa, bunları tazeleme fırsatı veren; ekonomistler, tarihçiler, iletişim fakülteleri ve alana ilgi duyanlar için çok önemli bir kaynak.

Kitabın “Son Söz Yerine” bölümünün son cümleleri, bizim yazımızı da noktalasın:

“Gazeteci, yaşadığı döneme sadece tanıklık etmekle kalmaz; bu tanıklığındaki gözlemlerini gelecek kuşaklara da aktarır. Bu aktarım, kimi zaman yayın organlarında okura, izleyiciye ulaşan ürünlerle olur, kimi de kitaplar ve belgesellerle ortaya konulur. Bu kitap da gazetecilerin okuduklarından, öğrendiklerinden, yaşadıklarından gelecek kuşaklara aktarma gereksinimi duydukları bilgi ve gözlemlerinin özeti kabul edilebilir."

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.