Bu sayfayı paylaş

Değişen AnkaraProf. Dr. Sadık Erik, “Değişen Ankara” üzerine konuşacak; kentin ekosistem kaybı ile beraber yaşanan floristik kayıpları inceleyecek.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi VEKAM tarafından organize edilen etkinlik, 2 Haziran Perşembe günü, 14:00-15:30 saatleri arasında, Türk Amerikan Derneği (TAD) Reşat Aktan Salonunda (1. kat) gerçekleştirilecek.

Konferans konusu: Ankara’da kent içindeki değişim artan bir hızla devam etmektedir. Özellikle son yıllarda çok hızlı bir ivme kazanan yapılaşma süreci kenti hızla betonlaştırırken; kent içindeki birçok değer, yapılaşma alanları, kültürel değerler kaybolma sürecine girmekte, kentlinin yaşam alanı daralmakta; halk doğadan adeta uzaklaştırılmaktadır. Bu çerçevede, Prof. Dr. Sadık Erik’in araştırmaları sonunda saptadığı bulgular, kentin ekosistem kaybı ile beraber yaşanan floristik kayıplar incelenecek; diğer kültürel ve doğal yapılardan örnekler sunulacaktır.Prof. Dr. Sadık Erik

İlkokul, lise ve üniversiteyi Ankara’da okudu. Hacettepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi Biyoloji Enstitüsü’nden lisans ve yüksek lisans dereceleri aldı; doktorasını yine Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde yaptı. Aynı üniversite ve fakültede Botanik Anabilim Dalında 1981’de doçent, 1988’de profesör oldu. Onlarca makale ve kitap yazdı. İdari görevlerinin yanı sıra pek çok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Komisyonlarda, kurullarda, derneklerde görev aldı. Paneller düzenledi, konferanslar ve seminerler verdi, raporlar düzenledi, ödüller aldı.

Kastamonu çiçekleri ve ağaçları konulu 12 fotoğraf sergisi açtı.

Bilim dünyası için yeni 2 bitkiye adı verildi: Arabis erikli Mutlu (Brassicaceae) ve Gypsophyla erickli Yıldırımlı (Caryophyllaceae)

Prof. Dr. Sadık Erik, Ankara florası ile kültürel değerleri üzerine de pek çok bilimsel çalışma gerçekleştirdi. Bu konferansta da Ankara’nın ekosistem kaybıyla birlikte yaşanan floristik kayıplar “kültürel ve doğal yapılardan örneklerle” incelenecek.

Yaşadığınız kentin ekosistemi dikkatinizi çekiyorsa, kaybolan değerlerine duyarlıysanız bu konferansı kaçırmayın.

Türk Amerikan Derneği (TAD) nerede?

Cinnah Cad. No. 20 Kavaklıdere Tel: 0312 426 2644


Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.