Bize Ulaşın: +90 (312) 442 37 32
Bizi Takip Edin:
Bu sayfayı paylaş

ClimateActivePaint, nano teknoloji bir ısı ve su yalıtım kaplamasıdır.ClimateActivePaint Türkiye Temsilcisi Teknolojik Yapı Merkezi Genel Müdürü Aytaç Patoğlu, hem binaların ısı ve su yalıtımı hem de ClimateActivePaint Enerji Tasarruf Sistemi'ni anlattı.

Firma merkezinde gerçekleştirdiğimiz söyleşide Aytaç Bey, ClimateActivePaint ile bize de bir ısı yalıtım testi yaptı. ClimateActivePaint kaplı bir metali elimizle tutmamızı isteyerek metalin çıplak yüzeyine alttan ısı uygulamaya başladı. Metali tutan arkadaşımız başlangıçta bir hayli korksa da sonuçta rahattı. Çünkü bir yanı ısıdan kıpkırmızı olan metalin ClimateActivePaint ile kaplı tutulan alanı hiç ısınmamıştı.

Binalarda ısı ve su yalıtımı ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin vatandaşı ilgilendiren en önemli maddeleri nelerdir?

Binalarda, binaya yük veren ısı yalıtımı malzemeleriyle yalıtım yaptırmak isteyen bina yönetimlerinin, bu yalıtımı yaptırabilmek için bir statik ofisinden izin almaları gerekir. Yoksa tüm hukuki ve mali sorumluluğu bina yönetim kurulu üyeleri bireysel olarak yüklenmiş olurlar. Yaptıkları sözleşmede “tüm sorumluluk yükleniciye aittir” ibaresi hukuken geçerli değildir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için, İmar Kanunu, Madde 3194/21’e bakılabilir.Bu nedenle, yasalar gereği bina yönetimince, bu yükün bir statik ofisince taşınım hesabının yaptırılması ve bu teknik onay alındıktan sonra uygulamaya geçilmesi gerekir.

Kyoto Protokolüne göre Türkiye’nin uyması gereken kurallar nelerdir? Bu bağlamda vatandaşın uyması gereken kurallar neler olacak?

Kyoto protokolüne göre, atmosferi kirleten tüm ürünlerin kullanımı kontrole tabidir. Kullanılması halinde, protokole dahil ülkeler, çevre kirliliği cezası ödemektedirler. 2017 yılında biz de protokole dahil olacağız. Petrol türevi ürünlerle yalıtılmış binalar da, kirlettikleri oranda bu ödemede pay alacaklardır. Bu bir süreçtir. Artık sentetik ve selilozik boyalar yok. Yerini su bazlı boyalar aldı. Yapı malzemeleri de bu süreçten etkilenecek. Daha doğru malzemelere yöneleceklerdir.

Binalara yapılmakta olan yalıtımda / mantolamada yapılan mevzuat yanlışları nelerdir?

Yangın yönetmeliğine göre 21,5 metreden yüksek binaların (6 kat) dış kaplamalarda, petrol türevi ürünler kullanılmaz, en az A2 sınıfı yanmaz olmalıdır. Yangın Yönetmeliği Madde 29-3 incelenebilir. Bu konuda yine yönetimler sorumludur.

ClimateActivePaint neden çevre dostu bir yalıtım ürünüdür? Hangi özelliklerinden kaynaklanıyor? Sağlık için başka hangi özellikleri bulunuyor?

ClimateActivePaint bir yeşil üründür. Tüm ürünlerimizde UL’den yeşil sertifikalara sahibiz. Sözle değil, belgelerimizle yeşil ürünüz. Ayrıca anti alerjik, anti bakteriyel ve anti statiğiz. İç mekan uygulamalarımızda tavan-taban arası ısı farkını 2 derecenin altına indirdiğimiz için, toz dolaşımını da engelliyoruz. İç mekanda rutubeti Dünya Sağlık Örgütü’nün insan sağlığı için belirlediği %50- %55 aralığında sabitliyoruz. Küf mantar oluşumuna izin vermiyoruz. Yanmaz bir ürünüz. Güvenle kullanabilir.

Yalıtım yaptırırken malzeme seçiminde hangi yanlışlar yapılmaktadır?

Yalıtım malzemeleri nefes alabilmeli, çevreye ve insana zararı olmamalı, yanıcı olmamalı, binanın ömrünü uzatmalı, ömrü bina ömrü ile eşit olmalıdır. Petrol türevi yalıtım malzemelerinin ömrü 5-7 yıldır. EKB belgeleri, ilgili yasa gereği 10 yılda bir yenilenecektir.

Uygulamada yapılan yanlışlar nelerdir?

Yalıtım bir bütündür. Balkon alınları, balkon tavanları, balkon cepheleri, pencere merkezleri de dahil tüm yüzeyler kaplanmalıdır. “Kırık bardak su tutmaz, eksik yalıtım tasarruf yapmaz.” En önemlisi de yalıtım malzemesi yanıcı olmamalıdır.

Mevzuat, malzeme, uygulama yanlışlarının vatandaşa getirdiği ve ileride getireceği kayıplar neler olacaktır?

EKB belgeleri (enerji kimlik belgesi) her 10 yılda bir yenilenmek zorundadır. Ömrü 5-7 yıl olan ürünlerle sorun yaşayabileceklerini tüketicilerimiz düşünmelidir.

ClimateActivePaint’in ısı ve su yalıtımı sağlayan “thermoseramik membran” özelliğini açar mısınız?

ClimateActivePaint, 0,00021 W/mK lamda değeri ile, 6-8 cm kalınlığında yalıtım malzemelerine eş deger ısı yalıtımı yapar. Su yalıtımı yapar, 200 gr/m2 ağırlığı ile binaya yük vermez. Likit uygulanması nedeniyle ve %200 elastikiyetiyle yapıyı zırh gibi kaplar. Aynı zamanda çok iyi nefes alır. µ değeri 1,8’dir. Asitlerden ,tuzlardan gazlardan etkilenmez, solmaz ve kir tutmaz. Nano teknoloji bir üründür.

ClimateActivePaint’in nano teknolojik özelliklerinin avantajları nelerdir?

Solmaz ve kir tutmaz, 100 bin renk seçeneğine sahiptir. Ömrü ise, altındaki malzemenin ömrüne eşittir. Isı yalıtımının yanı sıra yasal zorunluluk olan su yalıtımını da yapar. Nefes alır. İnsana ve çevreye zararı yoktur. Yeşil üründür. %200 elastikiyetiyle binayı zırh gibi sarar. Asit, baz, tuz ve gaz korozyonlarına karşı kayıtsızdır, etkilenmez. A1 sınıfı yanmaz bir üründür.

Binaların sitatik hesaplarına yük getiren malzeme ile kıyaslayarak ClimateActivePaint’in değerlerini anlatır mısınız?

Yalıtım levhalarıyla yapılan yalıtımlarda, yapıya 8-22 kg/m2 bir yük yüklenir. Bu nedenle, yasalar gereği bina yönetimince, bu yükün bir statik ofisince taşınım hesabının yaptırılması ve bu teknik onay alındıktan sonra uygulamaya geçilmesi gerekir. Teknik onay alınmazsa tüm hukuki ve mali sorumluluk bina yöneticisine aittir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için, İmar Yasası Madde :3194/21’e bakılabilir. ClimateActivePaint 200 gr/m2 ağırlığı ile bir boya gibi sürülür binaya yük vermez. Statikofislerde yük hesabı yaptırarak izin almaya yasal olarak gerek yoktur. Bakınız : İmar Yönetmeliği: Ek madde 5 RG-1/4/2010-27539 fıkra 6

ClimateActivePaint’in ısıtma ve soğutma giderlerinde tasarruf etmek için avantajları nelerdir?

Isıtma ve soğutma giderleri hesaplanabilir değerlerdir. Burada binanın mimari statik, mekanik ve elektrik projeleri üzerinden gerçek değerler hesaplanabilir. Çevre Şehircilik Bakanlığı, konut olarak yapılan binalarda mimarların uymak zorunda oldukları cephe, pencere oranı olduğunu ve konutlarda cephe kaçağı %35, pencere-cam-kapı kaçağı %25, çatı kaçağı %25, temel kaçağı %15 olarak değer vermiştir. Dolayısıyla reklamlarda söylendiği gibi %50 - %60 cepheden tasarruf etmek, sadece tüketicileri kandırmaktır. Bunun en kolay yolu binaların bir basit tüketim hesabı yaptırmaları ve yalıtım sonucunda tüketimin ne kadar aşağı çekilebileceğini görüp yalıtım kararını öyle vermeleri ve beklentilerinin de yalıtım sonucunda gercekleşip gercekleşmediğini görmeleridir. Cephe kaçaklarından genelde %30-40 arası bir yalıtım ve dolayısıyla tasarruf sağlanabilir. Bu da tüm cephenin kaplanması koşuluyla ulaşılabilecek sonuçtur.

ClimateActivePaint, binaların hangi bölümlerinde kullanılır?

Her yerinde güvenle kullanılabilir; dış cephe, iç cephe, çatılar, oluklar, yağmur iniş boruları ve diğer tüm alanlarda ve su yalıtımına ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanılabilir. Örneğin, yağmur iniş boruları kaplandığında borularda su donmaz; kışın patlamış borularla, su tahliye sorunlarıyla karşılaşmazsınız.

ClimateActivePaint nasıl kullanılır?

ClimateActivePaint bir boya değil nanoteknoloji ürünü yalıtım malzemesidir. Boya gibi rulo ile sürülebilir veya airless makinelerle püskürtülerek de uygulanabilir. Uygulama süresi, diğer yalıtım ürünlerine göre çok kısa, sessiz ve temizdir.

ClimateActivePaint’in ömrü nedir?

ClimateActivePaint’in ömrü bina ömrüyle eşittir diyebiliriz. Asitlerden, bazlardan, tuzlardan ve gazlardan etkilenmeyen; solmayan, kir tutmayan bir üründür. Bina cephesinde kaldığı sürece hep yenidir.

ClimateActivePaint’in geleneksel boyalardan farkı ve avantajları nelerdir?

ClimateActivePaint bir boya değildir. Nano teknoloji bir ısı ve su yalıtım kaplamasıdır. Boyalarla tek benzerliğimiz, boya gibi aplike edilmemiz ve 100 bin renk seçeneğimizdir. Hiçbir boya üreticisi “biz solmayız kirlenmeyiz” diyememektedir. UL yeşil sertifikalarımızla çevreci bir ürünüz. İnsana ve çevreye zararlı hiçbir kimyasal içermeyiz. Uygulama sırasında, kuruma sürecinde ve sonrasında, su buharı dışında çevreye hiçbir kimyasal salmıyoruz.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.