Bu sayfayı paylaş

Atatürk Ankara’yı seçtiAtatürk’ün Ankara’ya gelişi ve Ankara’nın dirilişi.

Ankara için “kasabadan dönüşme başkent” türevi tanımlamalara siz de aşinasınızdır. Oysa Ankara birçok kez metropolis, eyalet merkezi ve başkent olmuştu. Ankara bu deneyimi ve gücü genlerinde taşıdığı için Kurtuluş Savaşının fitilinin ateşlendiği kent oldu. Binlerce yılın birikiminden damıtılmış öngörüsü ile Mustafa Kemal Paşa’ya inandı ve güvendi. O’nu bağımsızlık savaşının lideri olarak kucakladı. Asya ve Anadolu kültürlerinin aklı, deneyimi, özverisi, cesareti ve gelenekleriyle bağımsızlık mücadelesinin seyrini belirledi.
Atatürk Ankara’yı seçti; çünkü Ankara’nın köklü geçmişini çok iyi biliyordu. Bir demecinde Ankara Ahi Cumhuriyetine (1290-1354) şu vurguyu yapmıştı:
“Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tarihten öğrendim ve cumhuriyet merkezi olarak öğrendim... Tarih sahifelerinin bana bir cumhuriyet merkezi olarak tanıttığı Ankara’ya ilk defa geldiğim gün de gördüm ki aradan geçen asırlara rağmen Ankara’da hâlâ o cumhuriyet kabiliyeti devam ediyor... Beni Türkiye’nin en münasip merkezi Ankara olabileceğini düşünmeye sevk eden ilk vesile çok eskidir ve bilimseldir.”


Adım adım Ankara tarihi
Atatürk 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi. Geldiği bir kent değil, binlerce yılın gizil gücüydü. İşte o gücü biriktiren adımlar:
• Anadolu’daki insan karakterli ilk fosil primat kalıntıları Ankara’da bulunur. 10 milyon yıl öncesine ait bu kalıntılar Ankara Pithecus Meteai adıyla bilim tarihine geçer.
• Ankara’nın “bilinen” tarihi günümüzden 2 milyon yıl öncesine, Paleolitik Çağ’a kadar uzanır.
• Ankara’da en az MÖ 3 bin yıllarında iskan başlar.
• Ankara şehir merkezi ve ve çevresindeki en eski kalıntılar, Bronz Çağ’da hüküm sürmüş Hatti Uygarlığına aittir.
• MÖ 2 binde hüküm süren Hititler, bugünkü Ankara merkezde yaşayıp yaşamadıkları kesin olmamakla birlikte, çevre ilçelerde karargâh kurar.
• MÖ 7. yy başlarında Boğazlar üzerinden Anadolu’ya giren Frigler Hitit İmparatorluğunu ortadan kaldırır; Gordiona’yı (Polatlı - Gordion) başkent yaparlar. Ankara’yı (Ankyra) İlk Frig kralı olan Gordias’ın oğlu Midas kurar; Ankara Kalesini de Frigler yapar.
• Frig devleti Kimmer akınları ile yıkılır; ardından MÖ 547’ye kadar Lidyalılar hüküm sürer; Ankara ticari ve askeri bir merkez olur.
• Ankara, Büyük İskender’in MÖ 333‘teki fethine kadar Perslerin egemenliğine geçer. Makedonya hakimiyetinde ticaretin merkezi olarak tekrar canlanır.
• Kuzey Avrupa’dan gelen Galatların bir kolunun başkenti olarak Ankara çok gelişir. Galatları yenen ve kentin yönetimini Galatlara bırakan Romalılar, birkaç istiladan sonra, Augustus döneminde Galatya’yı Roma İmparatorluğuna bağlar. 200 bin kişinin yaşadığı Galatya eyaletinin başkenti olan Ankara, metropolis (anakent) ünvanı alır.
• Önemli bir kavşak noktasında olan Ankara, batıdan gelen Gotlar, doğudan gelen Araplar tarafından istila edilir.
• Roma İmparatorluğu MS 395‘te bölündükten sonra Doğu Roma (Bizans) egemenliğindeki Ankara, MS 300‘lü yıllarda keşişler, papazlar ve din savaşlarının sardığı bir Hıristiyan kentine dönüşür. Kent, Doğu Roma sürecinde Sasanilerin ve Arapların akınlarıyla yıpransa da askeri ve lojistik önemini korumaya devam eder.
• 1071’de Anadolu’ya giren Selçuklular, 1073’te Ankara’yı alır. Birkaç kez el değiştiren Ankara, Selçuklular döneminde parlak günler yaşar. 13. yy’dan itibaren Moğollar ve İlhanlıların saldırıları ile zarar görür. Horasanlı Türkmen Ahilerin yönetimindeki Ankara Ahi Cumhuriyetinde dericilik ve sof ticareti gelişir.
• Ankara 1354’te Osmanlı İmparatorluğuna bağlanır. Kanuni Sultan Süleyman ve II. Mahmut dönemlerinde Anadolu Eyaleti Merkezi olur. 1800‘lerin başından itibaren çöküş başlar. Sof ticareti azalır; kent, salgın hastalıklar, kıtlık, göç ve yangınlarla yıpranır. İmparatorlukla koşut, açmaza ve acılara sürüklenir.


27 Aralık 1919
Atatürk 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelir. 1920’de Büyük Millet Meclisini Ankara’da açarak direnişin başladığını resmi olarak ilan eder. Ankara, Kurtuluş Savaşı’nın karargâhı ve merkezi olur. 1923’te Türkiye Cumhuriyetinin başkenti ilan edilir. Ankara, Ahi Cumhuriyetinden 570 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletine başkent olur.
27 Aralık 1919, Vatanın ve Ankara’nın kaderini değiştiren tarihtir...
98. Yıldönümünde “Ankara hemşehrilerimizin bu istiklal-i vatan mücadelesinde ayrı bir hisse-yi şerefi vardır.” diyen Atatürk’ü, mücadele arkadaşlarını, mücadele içinde yer alan şerefli Ankara halkını saygıyla anıyoruz.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.