Bu sayfayı paylaş

Arabuluculuk artık zorunluİş davaları açılırken önce arabulucuya başvurulacak.

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklara ilişkin olarak arabuluculuk sistemi getiren düzenlemenin de bulunduğu İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.

Kanun ile dava şartı arabuluculuk kurumu ilk kez hukuka giriyor ve düzenlemede yer alan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınıyor.

Düzenlemeye göre;

• Kanuna ya da bireysel / toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacak. Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek.

• İşçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

• İşçi ve işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten kaynaklanan ya da işçinin işyerindeki işverene ait mal ve malzemelere zarar vermesinden doğan tazminat talepleri de dava açılmadan önce arabulucuya götürülecek.

• İş kazası ya da meslek hastalığından kaynaklanan maddi, manevi tazminat davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında arabuluculuk şartı aranmayacak.

• Arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zorunlu giderler, arabuluculuk sonunda anlaşmaya varılırsa taraflarca ödenecek. Anlaşmaya varılamazsa, ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere, bütçeye konulan ödenekten karşılanacak.

• İşçi ve işverenin arabuluculuk sisteminde 3 hafta içinde anlaşamamaları halinde dava açma yolu açık olacak.

• Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları görevlendirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde arabuluculuk büroları kurulacak.

• Taraflar bizzat, kanuni temsilcileri ya da avukatları aracılığıyla katılabilecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu İş Mahkemeleri Kanun Tasarısının yasalaşması ve zorunlu arabuluculuk uygulamasının hayata geçmesi hakkında “Bu düzenleme ile 2 yıl süren iş davaları 1 ya da birkaç günde çözülecek. Yıllarca bir arada üretim ve hizmet sağlayan işçi ve işverenler, arabuluculuk sistemiyle yargıya gitmeden uyuşmazlıklarını çözecek. Arabuluculukta taraflar kararları kendileri verecekleri için hasım olarak değil, el sıkışarak ayrılacaklar.” dedi.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.