Bize Ulaşın: +90 (312) 442 37 32
Bizi Takip Edin:
Bu sayfayı paylaş

Antik Roma TiyatrosuAnkyra Tiyatrosu, bulunduğu 1982’den bu yana kentimizin ve ülkemizin turizmine, kültür ve sanat yaşamına kazandırılabilmiş değil maalesef.


Ankara Kalesine çıkarken Hisar Caddesinin sol yamacında bulunan Antik Roma Tiyatrosu çoğumuz için açık bir yara gibidir. Tiyatro, yıllar boyu korumasız ve sahipsiz kalmış; evsizlerin ve madde bağımlılarının kaldığı, ateş yakıp tarihi yapıya zarar verdiği, çöp dökülen bir bölge haline gelmişti. 2013’te restorasyon adı altında yürütülen çalışma yeni bir tiyatro inşasına dönüşmüş, mermer bloklar döşenmiş; bu başarısız girişim de tahribatın bir başka boyutu olmuştu. Tiyatro, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesine dahil edilmişti. Proje ile birlikte Antik Roma Tiyatrosunun geleceği de belirsizliğini koruyor.


Ankara için çok önemli olan bu tarihi tiyatro, 1982 yılında bir inşaat kazısında bulunmuş; 1992 yılında 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmişti. Cavea, orkestra, proskenion ve büyük olasılıkla iki katlı scaenae frons ile birlikte sahne binasından oluşan tiyatroda 1982-86 yılları arasında yapılan kazılarda bulunan heykeller Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir. 2009-11 kazılarında tiyatronun geç dönem kullanım evrelerine, seramik ve cam atölyelerine dair kalıntılar bulunmuştur.Yazılı belgeler ve buluntular ışığında Roma İmparatorluğu döneminde, MS 1. yy’ın 2. yarısı ile 2. yy başlarında arasında bir tarihte yapıldığı düşünülmektedir. 3 bin ile 5 bin kişi oturma kapasiteli Ankyra Tiyatrosu, Anadolu tiyatroları ile karşılaştırıldığında küçük tiyatrolar sınıfına girer. Büyük ölçüde Ankara taşından inşa edilmiştir.Halihazırda bölgenin çevresi tel örgü ile kaplıdır. Tiyatroyu görmek için en uygun yer Hisar Caddesidir. Kalenin surlarından Roma Tiyatrosuna, tiyatrodan Augustus Tapınağına, oradan da Roma Hamamına giden yolu izlerseniz Ankara tarihinin 2 bin öncesine uzanacak; bölgeyi iyi koruyamamanın ve değerlendirememenin üzüntüsünü hissedeceksiniz.


Bu sayfayı paylaş