Bu sayfayı paylaş

Ankara’nın başkent oluşunun 95. yılı kutlu olsun!13 Ekim 1923’ten 13 Ekim 2018’e…

Tarihteki askeri, siyasi ve ekonomik rolüyle önemini hep korumuş olan Ankara, Mustafa Kemal Paşa’nın geldiği 27 Aralık 1919’dan sonra ulusal örgütlenmenin ve bağımsızlık savaşımızın merkezi; 13 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olmuştur.

Ankara, tarih sahnesinde Friglerin ve Tektosagların başkenti; Roma İmparatorluğunun metropolisi, Galatya’nın başkenti; Ankara Ahi Cumhuriyeti’nin toprakları; Kanuni Sultan Süleyman ve II. Mahmut dönemlerinde Devlet-i Âliye’nin Anadolu Eyalet Merkezi olmuştur.

Ankara, 1. Dünya Savaşının ardından, Osmanlı İmparatorluğunun beş yüz yıllık başkenti İstanbul ve Anadolu’nun pek çok yeri işgal edildiğinde, İstiklal Savaşımızın kalesi; Samsun’dan başlayıp Amasya’ya, Erzurum’a, Sivas’a uzanan örgütlenmenin devletleşmeye dönüştüğü kent olmuştur. Bağımsızlık azmi, vatan sevgisi, mücadele kararlılığı, özverisi, öngörüsü ile emperyalizme direncin öncüsü ve merkezi olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin başkenti, cumhuriyet devrimlerimizin kalbi olmuştur.Adım adım direniş, direnişte Ankara

Tren istasyonu, Ulus, Cebeci civarında İngiliz, Fransız askerlerinin olduğu; vatanseverlerin tutuklanmaya başladığı, işbirlikçilerin dernek kurup gazete çıkararak sömürgecilere destek olmaya başladığı kentte, Ali Fuat Paşa’nın örgütlediği Ankaralılar İstanbul Hükümetinin gönderdiği Ziya Paşa’yı kabul etmemiş, Kuvâ-yı Milliye taraftarı Yahya Galip Bey’i Vali Vekilliğine getirmiştir.

Ankaralılar, Milli mücadele dernekleri kurmuş; Selamet, Mefkure, Ankara gazetelerini ve Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle Hakimiyet-i Milliye gazetesini çıkarmış; Anadolu Ajansını kurup Anadolu direnişini örgütlemiştir. Ankara Müdafâ-yı Hukuk Cemiyeti, kurtuluş savaşı için çok çalışmış, savaş için maddi yardımlarda bulunmuş, Kuvâ-yı Milliye birlikleri oluşturarak cepheye göndermiş; Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Ankara’ya geldikleri 27 Aralık 1919’dan, 23 Nisan 1920’ye kadar tüm masraflarını karşılamıştır.Ankara’nın başkent oluşuna giden yol, 1919’dan 1923’e, dört yıl boyunca adım adım yürünmüştür.

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıkıp ve direnişi başlatmış; 29 Mayıs 1919’da Ankara’da miting düzenlenerek İzmir’in işgali protesto edilmiştir. (Ali Fuat Paşa o mitingi “O günkü manzara gözlerimin önüne geldiği zaman, mücadele yıllarının en tatlı heyecanını duyar; vatansever Ankaralıları takdirle anarım.” sözleriyle anacaktır.)

Ankaralılar, 6 Eylül 1919’da sadrazama telgraf çekerek padişahı ve hükümeti tanımadıklarını bildirmişler; 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerini heyecanla, coşkuyla karşılamışlardır. Bu karşılama, “Bir haftadan beri Ankara vilayeti mülhakatından gönderilen heyetler ve binlerce silahlı, atlı millî kuvvet kahramanları ile aslen köylülerden uluşan 80 bini aşan vatansever tarafından bugün Sivas’tan gelen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi görülmemiş bir heyecanla karşılandı.” telgrafıyla duyurulmuştur. Ankaralılar kurtuluşa inandığını, direnişe tam destek verdiğini tüm dünyaya göstermiştir.

Şeyhülislamın Kuvâ-yı Milliyecilerin öldürülmelerinin günah sayılmayıp dinen caiz ve vazife sayıldığını duyuran 11 Nisan 1920 tarihli fetvasına karşı, Ankara Müftüsü ve diğer müftülerin imzasıyla 19 Nisan 1920’de Ankara Fetvası yayınlamış; Anadolu’daki milli mücadelenin meşru olduğu İstanbul’a ve tüm Anadolu’ya duyurulmuştur.

23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılmış; 5 Ekim 1922’de Mustafa Kemal Paşa, Büyük Millet Meclisine Ankara’dan üye seçilmiştir.

24 Temmuz 1923’te Lozan Anlaşması imzalanmış; işgalciler 6 Ekim 1923’te İstanbul’u terk etmiş; M. Kemal Paşa’nın 13 Kasım 1918’de söylediği “Geldikleri gibi giderler.” sözü gerçek olmuştur.

İsmet İnönü ve arkadaşları Ankara’nın başkent olması için 9 Ekim 1923’te Meclise teklif vermiş; 13 Ekim 1923’te Ankara Başkent ilan edilmiştir.

29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş; Gazi Mustafa Kemal Paşa ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir…

Friglerin başkentliğinden kıtlık, salgın hastalık, yangın savaş ve göçlerle nüfusu azalmış küçük bir Anadolu kentliğine… Ankara Ahi Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine…

13 Ekim 1923’ten 13 Ekim 2018’e…

Ankara’nın başkent oluşunun 95. yılı kutlu olsun! Bağımsızlık için savaşanlara, Türkiye Cumhuriyetini kuranlara, Ankara’yı başkent seçenlere selam olsun.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.