Bu sayfayı paylaş

Ankaralılar yaşlıları yalnız bırakmıyorTÜİK “İstatistiklerle Yaşlılar 2016” sonuçlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmasına göre, Ankara’da çocukları ile aynı evde yaşamayan yaşlı bireylerin çocukları tarafından her zaman veya sıklıkla ziyaret edilme oranı % 82,8 olarak saptandı. Bu sonuç Türkiye’nin 3 büyük ilindeki (İstanbul % 82,4 İzmir 79,6) en yüksek oran oldu. Ankara için, bazen ziyaret edilme oranı % 11,1 nadiren ziyaret edilme ya da hiç ziyaret edilmeme oranı ise % 6,1 olarak saptandı.

Ankara nüfusunun % 7,9’unu yaşlılar oluşturuyor

• Ankara’nın toplam nüfusu 5,346,518 iken; 181,450’si erkek + 239,195’i kadın olmak üzere toplamda 420,645 kişi Ankara’nın yaşlı nüfusunu oluşturuyor.

• Bu sayının % 6,8’i erkek, % 8,9‘u kadın olmak üzere Ankara nüfusunun % 7,9’u yaşlı.

• Ankara’da en az 1 yaşlı bulunan hane halkı oranı % 19,1 olarak saptandı. % 20,7 erkek, % 79,3 kadın olmak üzere tek kişilik yaşlı hane halkı oranı ise % 4,5.

• Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla; 680 kişi ile İstanbul, 237 kişi ile Şanlıurfa, 219 kişi ile Ankara olarak belirlendi. Türkiye genelindeki sayı ise 5 bin 232.

Türkiye yaşlı nüfus istatistikleri

• Türkiye’de 65 ve üzeri yaşlı nüfus 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken, son beş yılda % 17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu. Yaşlı nüfusun % 43,9’unu erkek, % 56,1’ini kadın nüfus oluşturdu.

• Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2012 yılında % 7,5 iken, 2016 yılında % 8,3’e yükseldi.

• Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il % 18,1 ile Sinop oldu. Bu ili % 16,5 ile Kastamonu ve %15,4 ile Çankırı izledi.

• 2015 yılı sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl, kadınlar için 80,7 yıl oldu.Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

• Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2012 yılı Nisan ayında % 3,6 iken bu oran 2016 yılının aynı ayında % 8,8’e yükseldi. Erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü.

• Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 2011 yılında %17 iken 2015 yılında %18,3'e yükseldi.

• Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı, 2012 yılında % 43,1 iken 2016 yılında % 45,3’e yükseldi.

• Aile yapısı araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında çocuklarının yanında yaşamak isteyen yaşlı bireylerin oranı % 40,2, evde bakım hizmeti almak isteyenlerin oranı % 38,6, huzurevine gitmek isteyenlerin oranı ise % 7,7 olarak gerçekleşti.

• Yaşlı bireylerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında huzurevinde kalmayı istemelerinin en önemli nedeni % 48,9 ile çocuklarına yük olmayı istememeleri oldu. 2. en önemli neden % 20,2 ile huzurevlerindeki imkanların daha rahat olması; 3. en önemli neden ise % 11,2 ile çocuklarının kendileriyle birlikte yaşamayı istememeleri oldu.

Dünya yaşlı nüfusu 2016: 2016’da dünya nüfusunun % 8,7’sini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla % 31,3 ile Monako, % 27,3 ile Japonya ve % 21,8 ile Almanya oldu. Türkiye 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Tüm büyüklerimizin 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyor; ellerinden öpüyoruz.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.