Bu sayfayı paylaş

Ankara İçin Tasarımlar ve AnılarDoç. Dr. Leyla Alpagut, “Ernst Arnold Egli: Cumhuriyet’in Mimarı Olmak, Ankara İçin Tasarımlar ve Anılar” başlıklı konferans verecek.

Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (VEKAM) Ankara üzerine çalışmalarını sürdüren araştırmacılara yönelik düzenlediği konferanslara bu yıl da devam ediyor. Bu bağlamda Doç. Dr. Leyla Alpagut “İsviçreli Mimar Ernst Arnold Egli: Cumhuriyet’in Mimarı Olmak, Ankara İçin Tasarımlar ve Anılar” başlıklı konferans verecek.

Konferans, 8 Ekim 2015 Perşembe günü 14.00-15.50 saatleri arasında Yapı Kredi Konferans Salonunda gerçekleşecek. (Atatürk Bulvarı No. 93 Kızılay Ankara)

Ernst Arnold Egli kimdir?

İsviçreli Mimar Egli, 1927 yılında, Sanayi Nefise Mektebi’nin programlarını düzenlemek ve eğitim vermek üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne davet edilir. Egli aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’nın da başmimarıdır. 13 yıl sürecek olan bu dönem, Cumhuriyet’in kuruluşunun hemen ardından çağdaş toplum, çağdaş kent yaratma ideallerine dayalı çalışmaların da hız kazandığı yıllardır. Egli’nin gezilerini, gözlemlerini, tasarımlarını ve yapılarını anlattığı yazıları, bu ilginç dönemin de öyküsüdür aynı zamanda.

Egli henüz 34 yaşında genç bir mimar olarak kendisini yoğun beklentilerin içinde bulmuştur; ama “Türkiyem” dediği bu ülkeyi anavatanı olarak görecek kadar da sevmiştir.

Egli’ye verilen görev, cumhuriyet’in yeni binalarını yapmaktan daha fazladır. Egli’nin binaları, yönetimin idealleri ile uyumlu biçimde; Ankara’ya modern, ilerici ve gelecekçi bir görünüm ve batılı bir kimlik kazandıracak ve böylece ülkenin çağdaş dünyaya eklemlendiği kanıtlanmış olacaktır.

Egli’nin tasarımı olan Musiki Muallim Mektebi, İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Kız Lisesi, Ticaret Lisesi, Siyasal Bilgiler Okulu, Yüksek Ziraat Enstitüsü gibi pek çok eğitim binası Başkent Ankara’daki konumları ve çağdaş mimari özellikleri ile “prestij yapıları” olarak bu düşünceyi karşılamışlardır.

Doç. Dr. Leyla Alpagut

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Alpagut, halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Hacettepe Üniversitesi’nde de dersler veren Alpagat’un araştırma alanları “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Eğitim Yapıları, Türkiye’de Modern Mimarlık ve Yabancı Mimarlar, Geç Osmanlı Dönemi Mimarlığı”dır. “Cumhuriyet’in Mimarı Ernst Arnold Egli” adlı kitabı ile “Erken Cumhuriyet Dönemi mimarlık ortamı ve yapıları” konusunda makaleleri bulunmaktadır.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (VEKAM)

Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapan Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) bilim, kültür ve sanat dünyasına hizmet amacıyla 1994 yılında kuruldu. VEKAM bünyesinde, Vehbi Koç’un hayatına ait belgelere dayanarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra, Ankara ve çevresinin kültürel mirasının, tarihinin ve ekonomisinin araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik akademik çalışmalar yürütülmektedir. VEKAM ayrıca Ankara ve çevresi ile ilgili kitap, tez, makale ve süreli yayınlardan oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi ve zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya hizmet sunmaktadır. Ankara konusunda dünya çapında bir başvuru kaynağı olmak VEKAM’ın öncelikli hedefleri arasında yer alırken, VEKAM yayınları da her geçen gün gelişen bir kaynak haline gelmektedir.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.