Bu sayfayı paylaş

Ankara’daki Oğuz BoylarıAnkara’da, adını Oğuz Boylarından alan yerleşim yerlerinin listesi.

Ankara ve çevresine yerleşen Oğuz boylarının adını taşıyan yerlerin listesini çıkardık. Ülkemizdeki pek çok yer gibi Ankara’da da adını Oğuz boylarından alan yerleşim yerleri bulunmaktadır. Boylarının (ve obalarının / oymaklarının / ailelerinin / cemaatlerinin / aşiretlerinin) adını özgün (eski) haliyle korumayan Oğuzların başka adlarla kurduğu köyler de vardır.

24 Oğuz boyundan pek çoğu Ankara’yı yurt tuttuğu gibi, başka Türk boyları da Ankara’ya yerleşmiştir. Türklerin 1073’te aldığı Ankara’da (Ancyra/Ankyra, Engürü/Engüriye) farklı Türk boylarının kurduğu / birkaç boyun birlikte yaşadığı / yerel halklarla karıştığı köyler mevcuttur. Pek çok köy artık kent merkezinde kalmış ve mahalleye dönüşmüştür.Ankara’da adını Oğuz boylarından alan yerleşim yerleri:

Oğuz Kağan Destanı’na göre, Oğuz Han’ın 6 oğlu (Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han) ve onların 4’er oğlundan olan torunları, 24 Oğuz Boyunu meydana getirir. Oğuz boyları konar göçer bir yapıyla Balkanlar, Anadolu, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Suriye ve daha pek çok yere yerleşir. Osmanlı İmparatorluğu’nun zorunlu iskan uygulamasıyla yerleştirildikleri yerler ile, buralardan kaçıp gittikleri ya da saklandıkları başka yerler de olmuştur.BOZOKLAR (Gün Han, Ay Han, Yıldız Han)

1. Gün Han (Alp) Oğulları Ongun kuşu (kutlu hayvanı) Şahin

 • Kayı: (Anlamı: Sağlam, dayanıklı, kudret sahibi) Haymana ilçemizin adı, (eşi Gündüz Alp göç yolunda ölünce Kayı boyununun başına geçen ve boyu Ankara’nın batısına, Karacadağ’a getiren) Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin babaannesi Hayme Ana’dan gelir. Ankara’da: Kayı Mahallesi-Kazan, Kayı Köyü-Yenikent-Sincan, Kayı Mahallesi-Güdül. Ayrıca Yukarısebil Mahallesi-Haymana Kayı boyundandır. Nallıhan- Karahisargölcük, Sobran köylerini Kayı boyları kurmuş. İğciler-Polatlı Beyşehir’den gelen Sarıkeçili Yörükleri tarafından kurulmuş. Kurutlutepe-Şereflikoçhisar da Kayı boyundan.
 • Bayat: (Anlamı: Devletli, varlıklı, nimetli, kadim, eski) Fuzulî ve Dede Korkut da Bayat boyundandır. Ankara’da: Bayat Köyü-Ayaş, Küçükbayat Köyü (eski adı Bayatatik)-Bala, Keklicek Köyü (eski adı Büyükbayat)-Bala.
 • Alkaevli/Alkabölük: (Anlamı: Ak çadırlı, yırtıcı bir kuş olan kerkenez) Akyurt ilçesi, eski adı Ravlı: Alkaevli/Alkaivli zaman içinde Alka Ravlı’ya dönüşmüş; 1961’de Alka “ak”, Ravlı da “yurt” olarak tanımlanarak ilçenin adı Akyurt olarak belirlenmiş. Eley Mahallesi-Şereflikoçhisar da Alkaevli boyu tarafından kurulmuş.
 • Karaevli: (Anlamı: Kara çadırlı, kara bölük.)

2. Ay Han (Alp) Oğulları Ongunu: Kartal

 • Yazır: (Anlamı: Çok vilayete/ülkeye/yere hakim, yurdu geniş) Ankara’da: Yazır Mahallesi-Çubuk. Polatlı’daki Oğuzlar Mahallesi adının da Yazır boyundan geldiği düşünülüyor. Ulu Yağır (Büyük Yağır) ve Kiçi Yağır (Küçük Yağır) köyleri 1926’da Polatlı’ya bağlanmış.
 • Döğer: (Anlamı: Dürüp toplar)
 • Dodurga: (Anlamı: Ülke alan, mülk tutan, yerleşip sahip olan, yurt edinen) Türkiye’de 17 ayrı yerleşim yeri Dodurga adını taşır. Ankara’da: Dodurga Mahallesi-Çankaya. Ankara yörükleri arasında 17 ev kadar olan bu oymak, Kanuni devrinde kayıtlara geçmiş.
 • Yapırlı: Yapır’ın Bayır’a dönüşmüş olma ya da Çarıklı olma olasılığı düşünülüyor.

3. Yıldız Han (Alp) Oğulları Ongunu: Tavşancıl

 • Avşar: (Anlamı: Çevik ve vahşi hayvan avına hevesli) Tarihte önemli roller oynamış, geniş bir coğrafyada birçok beylik ve hanlık kurmuşlar. Osmanlının iskan politikasına karşı Dadaloğlu “Kalktı göç eyledi Avşar elleri / Ağır ağır giden eller bizimdir / Arap atlar yakın eder ırağı / Yüce dağdan aşan yollar bizimdir / Belimizde kılıcımız kirmani / Taşı deler mızrağımın temreni / Hakkımızda devlet etmiş fermanı / Ferman padişahın dağlar bizimdir” dizelerini söylemiştir. Ankara’da: Afşar Mahallesi-Bala, Afşar Mahallesi-Güdül, Afşar Mahallesi-Kalecik, Avşar Mahallesi-Polatlı, Afşar Mahallesi-Şereflikoçhisar, Avşarlar Mahallesi/Avşarlar Yaylası-Çamlıdere. Ayrıca Deliler Mahallesi- Elmadağ, Çalış Mahallesi-Haymana, Deliler ve Musular Mahalleleri- Şereflikoçhisar Avşar boyu tarafından kurulmuş.
 • Kızık: (Anlamı: Kuvvetli ve yasakta gayretli) Ankara’da: Kızık Mahallesi (Ravlı Kızığı)-Akyurt, Kızık Mahallesi-Kızılcahamam. Kösrelikızığı Mahallesi-Pursaklar. Ayrıca, Bolu’da Kızık Köyünü kuranlar Nallıhanlılardır. 1402 Ankara savaşından sonra Nallıhan’dan göçüp Seben’de ve Kıbrıscık’ta Kızık köylerini kurmuşlar.
 • Beğdili: (Anlamı: Beyler sözü aziz) Ankara’da: Beydili Köyü-Nallıhan. Ayrıca Kızılkoyunlu-Haymana da bu boy tarafından kurulmuş.
 • Kargın/Karkın: (Anlamı: Ulu, taşkın, doyurucu) Ankara’da: Kargın Mahallesi -Çubuk, Kargın Mahallesi-Kalecik.ÜÇOKLAR (Gök Han, Dağ Han, Deniz Han)

1. Gök Han (Alp) Oğulları Ongunu: Sungur

 • Bayındır: (Anlamı: Nimetli yer) Ankara’da: Bayındır-Çamlıdere. Bayındır-Mamak’ta semt adı. (Kayaş, Kızılca, Çiğiltepe ve Mamak’taki başka birçok yerin adı da bölgeye yerleşen Türk boylarından gelir.)
 • Peçenek/Becenek: (Anlamı: İyi, çalışkan gayretli) Ankara’da: Peçenek Mahallesi-Kazan, Yukarı Peçenek Mahallesi-Altındağ, Aşağı Peçenek Mahallesi-Pursaklar, Peçenek Köyü-Çamlıdere, Yeni Peçenek Köyü-Sincan.
 • Çavuldur/Çavundur: (Anlamı: Namuslu, şerefli, çavlı) Ankara’da: Aşağı Çavundur Mahallesi-Çubuk, Yukarı Çavundur Mahallesi-Çubuk.
 • Çepni/Çetmi: (Anlamı: Hızlı savaşır, çapar/akın eder.) Çepnişabanlı-Şereflikoçhisar.

2. Dağ Han (Alp) Oğulları Ongunu: Uc

 • Salur: (Anlamı: Kılıç. Kılıç ve değnek ile iş gören)
 • Eymür/Eymir: (Anlamı: Çok iyi ve zengin) Ankara’da: İğmir Mahallesi-Kazan, Aşağı Emirler Köyü-Çubuk, Yukarı Emirler Köyü-Çubuk, İğmir Mahallesi-Kızılcahamam, İğdir Mahallesi-Kızılcahamam, İyceler-Kızılcahamam, Eymir-Nallıhan, Eymir Mahallesi-Emirler Mahallesi-Eymir Gölü-Gölbaşı (Bala’dan göç ettikleri söylenir.) Ayrıca Güdül ve Haymana’da da Emirler köyleri bulunuyor.
 • Alayundlu: (Anlamı: Atlı, Alaca atlı, iyi kısraklı) Alacaatlı-Çankaya’da semt adı.
 • Yüreğir/Üreğir: (Anlamı: Daima iyilik eden; bağışta, lütufta bulunan.) Ankara’da: Üreğil Mahallesi-Beypazarı. (Beypazarı Uruş Mahallesinin de Üreğil boyundan geldiği tahmin ediliyor) Üreğil -Mamak’ta semt adı.

3. Deniz Han (Alp) Oğulları Ongunu: Çakır

 • İğdir: (Anlamı: iyilik, ululuk, bayındırlık) Ankara’da: İğdir(Iğdır)-Kızılcahamam.
 • Büğdüz: (Anlamı: Diğer boylara tevazu gösterir, hizmet ve kulluk eder.) Ankara’da: Büğdüz Mahallesi-Akyurt
 • Yıva/Yuva: (Anlamı: Hepsinden üstün) Ankara’nın yuva kavunu bu boyun yerleştiği, adları ile anılan yerlerden gelir. Ankara’da: Yuva Mahallesi-Yenimahalle. Yuva Mahallesi-Pursaklar.
 • Kınık: (Anlamı: Her yerde aziz, muhterem) Ankara’da: Kınık Köyü-Kazan, Aşağı Kınık Mahallesi-Kızılcahamam, Yukarı Kınık Mahallesi-Kızılcahamam, Kınık Mahallesi-Kalecik. Kınık boyu Güdül’e de yerleşmiştir.
Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.