Bu sayfayı paylaş

Ankara’da Bir İmparatordan Son İzler...Roma İmparatoru Augustus’un ölmeden önce bıraktığı 4 belgeden sadece 1‘i günümüze ulaşmıştır ve bu belge Ankara’dadır.

Ulus’ta Hacı Bayram Camisi ve Türbesi bitişiğindeki Augustus Tapınağı’nı görmüşsünüzdür. Bu tapınağın iç cephesinde bir metin vardır. İşte bu metin, Roma İmparatoruluğu’nun ilk imparatoru olan Augustus’tan kalan son izdir.

Augustus ölmeden önce Vesta rahibelerine 4 belge teslim eder: vasiyetnamesi, cenaze töreni, imparatorluğun maddi ve askeri durumu ve yaşadığı sürece yaptığı işlerin dökümü. Bunlardan sadece sonuncusu “Res Gestae Divi Augusti” günümüze kadar gelebilmiştir.


Res Gestae Divi Augusti

Belge, Augustus’un öldüğü 14 yılından hemen önce yazılmıştır. Augustus bu metni, “yazıtlara geçirilmesi kaydıyla” mirasıyla birlikte bırakmıştır. Senatoda okunmuş, Roma’da dikili 2 tunç sütun üzerine ve ayrıca Roma İmparatorluğu’nun eyaletlerindeki çeşitli tapınak duvarlarına kazınmıştır. Augustus’un Roma’daki mozelesindeki orjinali dahil, Ankara’daki yazıt dışında, başka bir kopyası günümüze ulaşmamıştır. Res Gestae Divi Augusti (Tanrısal Augustus’un İcraatları) metninin “dünyadaki eksiksiz tek örneği” Ankara’dadır.


Ankara Anıtı (Monumentum Ancyranum)

Ankara’daki “Res Gestae Divi Augusti” metninin bulunduğu yazıt, “Ankara Anıtı” olarak tanımlanır. Augustus’un bıraktığı metnin, günümüze ulaşmış en iyi ve en eksiksiz örneğidir. Neredeyse eksiksiz okunabilmekte, Latince orjinali ile birlikte Yunanca çevirisi de bulunmaktadır. Augustus Tapınağı’nın iç cephesinde, Türbe’ye bitişik duvarda bulunmaktadır.

35 bölümden oluşan yazıt, dünya tarihi açısından çok önemli ve değerlidir.

Yazıtta Augustus’un politik kariyeri, askeri faaliyetleri, başarılı fetihleri, kendi serveti ile yaptığı bayındırlık işleri, düzenlediği gladyatör gösterileri, cömertlikleri, diğer uluslarla kurduğu ittifaklar anlatılır. Biyografi niteliğindeki metin, propaganda ve halkla ilişkiler çalışmalarının ilk ve güçlü bir örneği kabul edilir.


Augustus Tapınağı “Dünyada korunması gereken 100 eser” listesinde!

İmparator Augustus’tan kalan son iz “Res Gestae Divi Augusti” metninin olduğu yazıt “Ankara Anıtı”, Augustus Tapınağı’ndadır.

  • Augustus Tapınağı, 14 ekim 1972’de 1. derece kültür varlığı olarak tescillenmiştir.
  • Dünya Anıtlar Vakfı’nın “mutlaka korunması gereken 100 eser” listesine girmiştir.
  • 2000 yıllık hazine Augustus Tapınağı, Ankara’da günümüze kadar ulaşan 3 Roma yapıtının en eskisidir.
  • Romalılar, fethettikleri Galatya’yı eyalet haline getirip Ankara’yı başkent yapmış; Augustus Tapınağı ile imparatorluk kültürünü Ankara’ya getirmişlerdir. Tapınak, Ankara’ya verilen önemin belgesidir.
  • Tapınak ilk olarak 1555’te Avusturya İmparatoru I. Ferdinand’ın elçisi Busbecq tarafından görülmüş, okumuş ve bazı kısımların kopyalarını almıştır. Daha sonra Ankara’ya gelen birçok Avrupalı tarafından kopyalanmıştır.
  • İlk ve tam kopya III. Napolyon tarafından Anadolu’yu araştırmakla görevli Perrot ve Guillaume tarafından yapılmış, 1865’te basılmıştır.
  • Almanlar 1882’de alçı kalıbını çıkarmışlar ve Berlin Müzesi’ne götürmüşlerdir.
  • Bu kalıplar üzerinden yayınlanan kitabın Türkçeye çevirisini Prof. Hamit Dereli yapmış, 1949’da yayınlanmıştır.
  • 1956 yılında Dr. Hamit Zübeyr, 1926-28 yıllarında yabancıların yaptıkları kazılarda bulamadıkları sütun başlıklarını bulmuş; yaptığı kazılar sonucunda Tapınağın tüm mimari yapısını ortaya çıkarmıştır.

Tapınağın son durumunu son fotoğraf anlatıyor, dikkatli bakın...

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.