Bize Ulaşın: +90 (312) 442 37 32
Bizi Takip Edin:
Bu sayfayı paylaş

10 Kasım 2015 ve Türkülerce AtatürkAnkara’nın kalbinde uyuyan, kalbimizde yaşayan Gazi M. Kemal Atatürk’ü rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Gazi M. Kemal Paşa yok olmanın eşiğine gelen bu ulusa umut ve önder oldu. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, kentli, köylü O’nunla birlikte savaştı, O’nunla birlikte kazandı. Halk O’na inandı, O’na güvendi. İşgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe, karanlıktan aydınlığa O’nunla birlikte yürüdü.

Gazi M. Kemal Paşa Ankara demekti... Ankara, Gazi M. Kemal Paşa...

Ankara’nın Taşına Bak

Ankara’nın taşına bak,

Gözlerimin yaşına bak,

Biz Yunan’a esir olduk,

Şu feleğin işine bak.


Kılıcını vurdum taşa,

Taş yarıldı baştan başa,

Uyan da bak Gazi Paşa,

Başımıza gelen işe.


Ankara’nın dardır yolu,

Düşman aldı sağı solu,

Sen gösterdin Paşam bize,

Böyle günde doğru yolu.


Başkomutan Kemal Paşa için yakılan; sözüyle, müziğiyle halkın yarattığı bu türkü, Kurtuluş Savaşının zor ve acı günleri; halkın ve askerlerin duyguları, düşünceleri, acı ve umutlarıyla koşut olarak farklı farklı dizelerle söylenmiş; Anadolu’nun her yerinde yeniden ve yeniden yazılmıştı.

Muzaffer Sarısözen’in derlediği “Ankara’nın Taşına Bak” türküsünün bir yorumunda dörtlükler arasında “Pek şanlıyız!” dizesi de vardır. “Biz Yunan’a esir olduk” dizesi ya “Biz düşmanı esir ettik” ya da “Uyan uyan Kemal Paşa / Uyan uyan Gazi Kemal” olarak yer almıştır:

Ankara’nın taşına bak - Gözlerimin yaşına bak - Uyan uyan Kemal Paşa - Şu feleğin işine bak. Pek şanlıyız!

Ankara’nın taştır yolu - Her tarafı asker dolu - Artık yetiş Kemal Paşa - Kan ağlıyor Anadolu. Pek şanlıyız!

Ankara’da şanlı ordu - Her tarafa çadır kurdu - Türk ordusu karşısında- Zalim düşman kaçıyordu. Pek şanlıyız!

Ankara’dan uçan kuşlar - Aydın yaylasında kışlar - Düşman bize teslim oldu - Kolu nişanlı çavuşlar. Pek şanlıyız!


Bir diğer yorum:

Ankara’nın taşına bak - Gözlerimin yaşına bak - Biz düşmanı esir aldık - Şu feleğin işine bak.

Yağmur yağar için için - Kemal ağlar millet için - Kemal Paşa yemin etti - Şu Bursa’yı almak için.

İstihkama indirdiler - Kanlı gömlek geydirdiler - Melül olma garip anam - Bir oğlunu öldürdüler.

Kazancık’ta harp olacak - Tarihlere kaydolocak - Atalardan miras kalan - Yeşil bayrak asılacak.

Ankara’da şanlı ordu - Her tarafa çadır kurdu - Gazi Paşa harbedecek - Hep askerler hazır oldu.


Yorgun ve yoksul halk; dedelerimiz, ninelerimiz Gazi M. Kemal Paşa sayesinde onurunu, özgürlüğünü ve geleceğini kazandı. Bizler O’nun mücadelesi ve varlığıyla varlık kazandık.

Bugünümüzü var edenlere türkülerce selam olsun...

10 Kasım 2015’te, Ata’mızı ve atalarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Bu sayfayı paylaş

Siz de Arabul Ankara'da Yerinizi Alın!

En uygun bütçe ile en etkili tanıtımı yaparak marka bilinirliğinizi ve satışlarınızı arttırın.